fbpx
finnish russian estonian english latvian
PK Economics

Avaldus maksuametile ja maksukonto

Avaldus maksuametile ja maksukonto > E-booklet

Maksudeklaratsioon

Maksudeklaratsiooni esitavad käibemaksukohustlased ja regulaarselt palka maksvad tööandjad ja juhuslikud tööandjad siis, kui nad on maksnud palka.

Maksudeklaratsioon toimetatakse käibemaksukohustlaste registrisse. Se informatsioon toimetatakse tööandjate registrisse  märgitud aruandlusperioodi jooksul kas igakuiselt, kvartaalselt või korra iga kalendriaasta jooksul. Aruandlusperioodi võib kontrollida internetist maksukonto leheküljelt või helistades maksukonto kliendi teenindusse. Seaduse järgi elektrooniliselt antavad deklaratsioonid esitatakse maksuametile kuu 12 päeval. Paberi versioonis saadetud deklaratsiooni tähtpäev on kuu seitsmes päev.

Hilinenud maksudeklaratsioonidele määratakse viivis, mis on 20% iga-aastase itressimäärä järgi  igale hilinenud tulumaksule.

Maksukonto maksude üldine tähtaeg on iga kuu 12. päev. Juhul kui maksepäev satub nädalavahetusele voi pühale, siirdub maksepäev järgmisele äripäevale.

[^Top^]

Maksukontole (verotili) kuuluvad tulumaksud

– Käibemaks
– Tööandja poolt tasutavad maksud( deklaratsioon ja tuluallikamaks (lähdevero) palgast ning tööandja sotsiaalmaks)
– Loterii tulumaks (arpajaisvero)
– Kindlustuspreemiatega seotud maksukohustus (vakuutusmaksuvero)
– Deklaratsioon puu müümise tuludest
– Deklaratsioon aktsiaseltsilt, tulundusühingult või muult ettevõttelt
– Deklaratsioon intressidest ja aktsiatest
– Deklaratsioon dividendidest ja kapitali intressidest
– Tuluallikamaks dividendidest (piiratul määral maksukohtustlaselt)
– Tuluallikamaks intressidest ja kasutustasust (piiratul määral maksukohustlaselt)
– Tuluallikamaks teenitud intressidest (üldiselt maksukohustlaselt)

Ettevõtted ja erakliendid maksavad eelpool mainituid makse maksukontole. Maksukontole maksmisel tuleb kasutada maksukonto viitenumbrit, mis on individuaalne.

[^Top^]

Maksukonto verotili ja OmaVero

Maksukontole (verotili aastani 2017, pärast seda OmaVero) märgitakse maksud, mida klient on teada andnud maksudeklaratsiooni esitamisel  ja maksud mille maksmisel on kasutatud maksukonto viitenumbrit. Maksukontole märgitakse andmeid näiteks käibemaksu ja tööandjamaksude kohta. Kontole märgitakse ka nende tulumaksude makstavad ja tagasi saadavad intressid.

Maksukonto hõlmab omal algatusel esitatuid ja makstuid makse (välja arvatud võõrandamismaksu (varainsiirtovero) ja täiendavaid ettemakseid (ennakontäydennysmaksu). Oma-algatuslikud maksud peab maksma ilma maksuameti poolt saadetud maksete tagastamis blanketita Enne oma-algatusliku maksu maksmist maksukohtustlane arvutab ise tasumisele kuuluva maksusumma ja kontrollib maksmise tähtpäeva. Oma-algatuslikud maksud peab alati teada andma maksudeklaratsioonis.

[^Top^]

Tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsiooni (veroilmoitus) abil esitatakse maksuametile andmed tulumaksu kohta. Reeglina kõik ettevõtted ja äriühingud peavad esitama oma tuludeklaratsiooni.

Tuludeklaratsiooni teada andmisesse kuuluvad tuludeklaratsiooniblanketi lisaks manused ning võimalikud muud vabas vormis lisad.

Erinevad ettevõtteliigid esitavad oma tuludeklaratsiooni eri aegadel. Aktsiaseltsid ja muud äriühingud annavad tuludeklaratsiooni majandusaasta lõppemise kuu lõpust arvestatuna nelja kuu jooksul. Kauplus või kutsetegevus (füüsilisest isikust ettevõtja), täisühing ja usaldusühing peavad esitama tuludeklaratsiooni hiljemalt tuludeklaratsiooniblanketile märgitud kuupäeval (tavaliselt aprilli või maikuu jooksul).

[^Top^]

Kontaktandmed

 • PK Economics
 • Kirvesmiehenkatu 2E LT4
 • 00880 Helsinki
 • Finland - Soome
 • E-post: pke@pk-economics.fi

Some

facebooklinkedin

Kontaktivõtmispalve

Täida kõik tärniga(*) märgitud väljad.

  Nimi*

  E-posti aadress*

  Telefoni nr.

  Sõnum*