fbpx
finnish russian estonian english latvian
PK Economics

Käibemaks

E-booklet > Maksustamine Soomes

Käibemaks on üldine tarbimismaks – see on määratud peaaegu kõikide kaupade ja teenuste hindadele. Ainult teatute kaupade ja teenuste müük on käibemaksuseaduse alusel maksust vabastatud.

Käibemaksukohustuslased on tavaliselt kaupa ja teenuseid müüvad ettevõtjad. Pööratud maksukohustust (käänelty verovelvollisuus) kasutades esialgsed maksumaksjad on ostjad.

Ette nähtud ei ole, et käibemaks jääb maksukohustuslaste kahjuks, vaid käibemaksukohustuslane ettevõtja saab vähendada äritegevuse eesmärgil ostetud kaupadesse sisalduvad käibemaksud.

Riigile makstav käibemaks arvutatakse järgnevalt. Müügist saadud käibemaksust vähendatakse kõik maha-arvatav ostude käibemaks.

Arvutuses rahaväärtus võetakse arvesse sendi täpsusega.

Makstava ja mahaarvestatava käibemaksu summa arvutatakse eraldi iga tehingu puhul.

Üksikusse tehingusse sisalduva käibemaksu saame teada, korrutades maksuvaba müügihind kehtiva käibemaksu protsendiga. Käibemaks arvutatakse siis hinnast, mis ei sisalda juba käibemaksu. Käibemaksulisest hinnast käibemaksu suuruse saame, kasutades järgmist valemit:
Käibemaks= (Käibemaksuline hind x käibemaksu protsent)/(100+käibemaksu protsent)

Ehk siis kui tegemist on tavalise käibemaksu (24%) alla kuuluva tooteka, mille käibemaksuline hind on 1000 eurot, käibemaksu suurus on: (1000×24)124=193,50

Soomes oleva käibemaksu üldine määr on 24%.

Madalamat 14 protsendilist käibemaksu rakendatakse järgmistesse kaupadesse ja teenustesse:

 1. Toidukaubad, joogid ja muud sellised inimese tarbimiseks mõeldud ained ning nende tooraine ja
  nende valmistamiseks või säilitamiseks kasutavad maitseained, säilitusained, värv-ja muud lisa-ained (toiduained)
 2. sööda-ja segasööda ning nende valmistamiseks kasutatavad tooraine-ja lisaaine, loomade
  toiduainena kasutatavad tööstuse jäätmed ning sööda tooraine(näit. Kala). (söödatooraine)
 3. restorani-ja toitlustusteenused

Toiduainetele madalamat protsenti ei rakendata, elusloomade, kraanivee, alkoholi-ja alkoholijookide maksu seaduses nimetatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete käibemaksumääras. Madalat protsenti ei kasutata ka ”9 protsendini käibemaksumäära kohas 6” nimetatud kaupades ega mürkides. Alkohoolsed joogid on õlu, mille alkoholisisaldus on rohkem kui 0,5 mahuprotsenti ja muud joogid, kus on alkohooli rohkemn kui 1,2 mahuprotsenti.

Madalamat 10% käibemaksuprotsenti kasutatakse järgmiste kaupade ja teenuste puhul:

 1. reisijate vedu
 2. tubade või sadama kasutamise lühiajalisel viibimisel (poes käik, paadi hooldus) üleandmine
 3. teenus, millega antakse võimalus sportlikule tegevusele
 4. teatri-, tsirkuse-, muusika-ja tantsuesituste, filmi esitluste, näituste, spordiürituste,
  lõbustusparkide ja loomaaedade, muuseumide ja muude sarnaste kultuuri-ja meelelahutusüritusde
  ja asutuste sissepääsutasud. Sissepääsu maksuna peetakse ka lõbustusparkide sõidukite ja muude
  sarnaste seadmete kasutamise eest sissepääsutasu omaseid teenustasusid.
 5. Yleisradio Oy riigi televisiooni-ja raadiofondist saadav televiisorimaksudele põhinev hüvitis ja Ålands Raadio och TV Ab saadav hüvitis Ahvenamaa maavanema hoitud televiisorimaksu tuludest.
 6. Ravimiseaduse(lääkelaissa (395/87) tähenduses ravim, on ravimiseaduses (lääkelain 21§ 2 artiklis ja 21 a §-s )nimetatud tooted, mille loas või registris on märge sellest, et toodet võib müüa ainult aapteegis. Ravim on ka kliinilised toiduained ja neid vastavad tooted seega tavaline kreem juhul kui ned annav õiguse hüvitisele ravikindlustusseaduse (sairausvakuutuslain (364/63)) alusel.
 7. raamat
 8. arvonlisäverolain(käibemaksuseaduse) 79 c §-s tähendatud kunstiteos, muu kui impordi puhul ainult siis, kui müüja on autor või tema õigusjärglane või juhuslik muu ettevõtja kui 79A § 3 ette nähtud maksukohustlasest edasimüüja
 9. juuksuriteenused (31.12.2011)
 10. väiksemad parandusteenused, mis on suunatud jalgratastele, jalatsite, nahktoodetele, riietele ja kodutekstiilidele, kaasa arvatud rõivaste ja kodutekstiili ümbertegemistööd (31.12.2011)
 11. autoriõiguse omanike esindava organisatsiooni saadud  45§ 1 punktis 3 • 5 osutatud autoriõigusega seotud hüvitis.

Käibemaksust on vabastatud

Sellised ettevõtted, kelle äritegevus on väga väiksemahuline või mille müüdav kaup või teenus on määratud käibemaksuvabaks, on vabastatud käibemaksust.

Väiksemahulisteks ettevõteteks määritletakse sellised ettevõtted, mille käive aruandeaastal on kuni 8 500 eurot. Need ettevõtjad on vabastatud käibemaksust täielikult. Selline ettevõte võib soovi korral taotleda käibemaksukohustuslaseks ja võib sellel juhul vähendada ettevõtte äritegevuse ostudes tulenevaid käibemakse.

Käibemaksukohustus ei puutu järmisi kaupade või teenuste müümist:

E-booklet > Maksustamine Soomes

Kontaktandmed

 • PK Economics
 • Kirvesmiehenkatu 2E LT4
 • 00880 Helsinki
 • Finland - Soome
 • E-post: pke@pk-economics.fi

Some

facebooklinkedin

Kontaktivõtmispalve

Täida kõik tärniga(*) märgitud väljad.

  Nimi*

  E-posti aadress*

  Telefoni nr.

  Sõnum*